ಟೈಂ ಪಾಸ್ ಬರಹಗಳು

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2008

ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ

Filed under: kavana — saagari @ 11:02 ಅಪರಾಹ್ನ

ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಅನಿಸುತಿದೆ ತಾಯಿಗೆ

ತನಗೀಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ.

ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಅನಿಸುತಿದೆ ತಂದೆಗೆ

ಈ ಬದುಕು ಸಾಕಾಗಿದೆ. (more…)

Blog at WordPress.com.